Biografi Singkat Syekh Ahmad Khatib Sambas, Pendiri Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah

  • Bagikan

PORTAL SATRIA – Siapa yang tidakkenal dengan Syech Ahmad Khatib Sambas? Ya ulama besar yang dilahirkan di daerah Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tapi sebagian sumber menyebutkan pada bulan shafar 1217 H bertepatan dengan tahun 1803 M.  Ayahnya Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin

Masa kecil, Ahmad khatib Sambas diasuh pamannya yang terkenal sangat alim dan wara’ di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, ia berguru dari satu guru-ke guru lainnya di wilayah kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah, H. Nuruddin Musthafa, Imam Masjid Jami’ Kesultanan Sambas.

Baca Juga: Berikut Biografi Singkat Sayyid Bahauddin, Pendiri Tarekat Naqsyabandiyah

Selanjutnya ia meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Makkah. Kemudian memutuskan untuk menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 M. Di sana ia berguru di antaranya kepada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathani yang dikenal sebagai guru besar Tarekat Syatariyah.

Kemudian ia berguru juga kepada Syekh Syamsuddin, guru besar Tarekat Qadiriyah, dan kepada Syekh Sulaiman Effendi, guru besar Tarekat Naqsyabandiyah yang berpusat di Jabal Abu Qubais.

Selain yang disebutkan di atas, terdapat juga sejumlah nama yang juga menjadi guru-guru Khatib Sambas, seperti Syaikh Muhammad Salih Rays, seorang mufti bermadzhab Syafi’i, Syeikh Umar bin Abd al-Rasul al-Attar, juga mufti bermadzhab Syafi’I (w. 1249 H/833/4 M), dan Syeikh ‘Abd al-Hafiz ‘Ajami (w. 1235 H/1819/20 M).

Ia juga menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Syeikh Bisri al-Jabarti, Sayyid Ahmad Marzuki, seorang mufti bermadzhab Maliki, Abd Allah (Ibnu Muhammad) al-Mirghani (w 1273 H/1856/7 M), seorang mufti bermadzhab Hanafi serta Usman ibn Hasan al-Dimyati (w 1849 M).

Pendiri Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN)

Dalam bidang tarekat, ia menggabungkan kedua tarekat yang didapat dari gurunya yang mengajarkan Qodiriyah dan Naqsyabandiyah. Kemudian dikenal dengan Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN).

  • Bagikan